Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Գլխավոր Հաշտարար` Վազգեն Մնացականյան
Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երեւան, Մ. Խորենացու փող., 15
Հեռ.` (374 60) 70 11 11
Ֆաքս` (374 10) 58 24 21
Էլ. հասցե` [email protected]

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակն աշխատում է երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 9:00-ից մինչև 18:00, ընդմիջման ժամ` 13:00-ից 14:00:


Սիրելի՛ հաճախորդ

Դուք հնարավորություն ունեք ներկայացնելու ընկերության և Ձեր միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Միևնույն ժամանակ հայտնում ենք, որ «ԴԻՋԻՍԵՅՖ» ՎՄ ՓԲԸ -ն հրաժարվել է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները դատական կարգով վիճարկելու իրավունքից, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 100 000 ՀՀ դրամը: