Հայտարարություն


Հաճախորդները գրավոր բողոքները կարող են ներկայացվել հետևյալ ձևերով. էլեկտրոնային հասցեով` [email protected], կամ փոստով` “ԴԻՋԻՍԵՅՖ” ՎՄ ՓԲԸ, Էրեբունի 17/1 հասցեով: Հաճախորդը հնարավորություն ունի ներկայացնելու ընկերության և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Բողոքների և առաջարկների դեպքում կարող եք նաև զանգահարել հեռախոսազանգերի սպասարկման կենտրոն՝ +37412 585999 հեռախոսահամարով: